Mezinárodní sympozium je doprovodným programem výstavy Seno, sláma. Práce
v krajině a přírodní procesy v umění, zaměřené na práce v krajině v období od 60. do
80. let 20. století v kontextu střední Evropy. Sympozium, jehož se zúčastní někteří
z vystavujících umělců a dále kurátoři z několika zemí, témata výstavy dále rozvíjí.
Bude se zabývat zejména společenským a politickým kontextem umění v krajině
(land art, ale i body art, akční umění apod.) v bývalém Československu, Polsku a
Maďarsku. Dále také různými přístupy k dokumentaci těchto efemérních děl, způsoby
jejich archivace a prezentace.

Sympozia se zúčastní dvě přednášející z Polska – kurátorka Marta Ryczkowska
z Galerie Labirynt v Lublinu představí polský land art. Teresa Murak, která v České
republice vystavuje poprvé, přiblíží vlastní tvorbu, také prostřednictvím filmových
záznamů. Maďarský konceptualista Sándor Pinczehelyi bude prezentovat dílo
neoavantgardní skupiny Pécsi Műhely. Dílo Michala Kerna v kontextu
středoevropského land artu přiblíží kurátorka z bratislavské Kunsthalle Daniela
Čarná. České umělce bude zastupovat Vladimír Havlík, který tvořil zejména na
Žďársku na Vysočině. Kurátor Miloš Vojtěchovský promluví na základě díla Ivana
Kafky o strukturách a chaosu v krajině Vysočiny. Jan Ságl, který fotograficky
dokumentoval dílo Zorky Ságlové, přiveze unikátní filmový dokument o této umělkyni.
Proběhne také komentovaná prohlídka výstavy s umělci a kurátorkou výstavy. Se
současným uměním situovaným do krajiny propojí konferenci prezentace knihy
Současná umělecká díla v krajině (Academia, 2014) od trojice jejích autorů
(Radoslava Schmelzová, Dagmar Šubrtová, Radek Mikuláš).

Sympozium proběhne v českém jazyce, bude zajištěno tlumočení z polštiny a
maďarštiny.

Vstup na sympozium je zdarma.