Jak se stal z těžby způsob boje proti klimatické krizi? Je snazší představit si odtěžení 54 milionů tun materiálu, nebo proměnu ekonomiky a vztahu k životnímu prostředí? Jaké scénáře jiné budoucnosti můžeme vytvářet pomocí umění?

 

Zaměření

Pro své elektrochemické vlastnosti se lithium používá především pro ukládání energie, což z něj podle některých dělá klíčovou surovinu v přechodu na obnovitelné zdroje. Největší množství se v současnosti těží v Austrálii, Číně a Chile. K otevírání nových lithiových dolů by mělo docházet i napříč Evropou: v Srbsku, Portugalsku nebo Španělsku, kde tyto záměry doprovází rozsáhlé protesty. Na minimálně následujících 20 let je plánována jeho těžba také na krušnohorském Cínovci, kde se lithium nachází jak v podzemí, tak v odkališti vzniklém při těžbě cínu v minulosti. V Ústeckém kraji, dosud závislém na těžbě uhlí, je lithium součástí strategie spravedlivé transformace. Stane se v rámci ní Krušnohoří znovu obětovanou zónou? A přistupuje se k ložisku překračujícímu hranice států na různých stranách jinak, nebo je touha po zisku a vyčerpání zdrojů univerzální? Jak souvisí lokální představy o lithiu s globálními ekonomickými vztahy a politikou?

 

Program

Mezi 23.–27. srpnem se sejdeme na německé straně Cínovce. Během prozkoumávání terénu budeme mluvit o těžbě z pohledu krajinné ekologie či botaniky, ekonomie, politiky i umění. Program budou tvořit procházky a přednášky zahraničních i místních odborníků a odbornic, celý pobyt pak zakončíme workshopem o možných scénářích budoucnosti. Soustředění je zaměřené na interdisciplinární a umělecký výzkum a je součástí dlouhodobého programu ústecké Galerie Hraničář, který se věnuje (post)těžební krajině a novým podobám extraktivismu. Umělecké soustředění navazuje na předchozí projekty Kritické zóny krajiny (2022) a Krajina nerůstu (2021).

 

Jak se přihlásit

Součástí přihlášky je stručný popis (cca 1 normostrana) toho, jaká je Vaše motivace nebo výzkumně-umělecký záměr účasti na soustředění. Podmínkou je participace na celé délce programu, část soustředění bude probíhat v angličtině. Na program se můžete přihlašovat do 20. června 2023, vybraným účastníkům dáme vědět do konce června. Přihlašovací formulář zde.