grafický design: Tereza Bierská

Výstava se koná v rámci výstavního bloku Eskapismus.

 

Tématem druhého bloku navazujeme na předchozí téma významu lokalizace procesu tvorby. Zaměříme se konkrétněji na umělkyně a umělce pocházející z východní Evropy či ze zemí bývalých mocenských států, žijících či působících na území pomyslného středu mezi západem a východem – v České republice. Stává se pro ně české prostředí jistým exilem nebo pouhou přechodnou stanicí? Ztotožňuje se jejich rozhodnutí zůstat s představami o jiném (možná lepším) životě? Výstavní blok se bude zaobírat otázkami proměny vztahu tvorby umělců v závislosti na sebereflektování své identity v jiném prostředí, rozdílů podmínek života stejných etnických skupin žijících na jednom místě či příjímání kulturních zvyklostí, vymaňování se emocionálnímu poutu a převzatých principů výchovy či očekáváním podléhajícím zvykům a tradicím domoviny. Jednotlivé výstavy nabídnou různé pohledy do tvorby umělců a umělkyň a jejich témat, kterými se aktuálně zabývají, vztahujícím se k fenoménu migrace a eskapismu – jak mentálního, tak fyzického.

 

Tamara Spalajković – They Seduce Us

Výstava: 16. 10. – 6. 11. 2020

Kurátorka: Monika Rygálová

Grafický design: Tereza Bierská

 

Galerie Monomach

Luční 1369/54, 616 00 Brno-Žabovřesky

Tram: 3, 11

+420 739 637 411

Výstava se uskutečňuje za podpory statutárního města Brna.

 

Výstava je viditelná přes výlohu galerie.