Vernisáž 16.8. v 20.00
+ 22:00 DJ set TRAINSPOTTING: RADQOHSKI
Výstava trvá 16.8. – 31.8. 2012
Otevřeno denně 13 – 20 h

A prohlásil jsem:
„To je bedýnka. Beránek, kterého chceš, je uvnitř.“
Ale byl jsem velice překvapen, když se obličej malého soudce rozzářil.
„Právě tak jsem to chtěl.”
Antoine De Saint-Exupéry, Malý princ

Umělecký projekt rezidenta MeetFactory Tamáse Szveta, který je představen v Galerii Kostka, začal jednoduchou otázkou: co očekáváte od umělce? Na ty nejjednodušší otázky je ale často nejtěžší odpovědět, jak dospělým ukázal Malý princ, nebo jakékoli dítě. Návštěvníci Szvetova ateliéru během tří měsíců jeho pobytu v Praze psali své odpovědi na listy papíru. Výsledek byl, jak se dalo očekávat, do značné míry formován obecnými socio-kulturními představami, vzděláním respondentů a možná také určitým strachem z originality, který v některých případech vedl k mírnému zesměšnění celé záležitosti. Co tedy očekáváme? Přestože moderní a současné umění už nějaký ten čas bojuje za pluralitu estetických kvalit, většina lidí od umělce stále očekává krásu. Řečeno s A. C. Dantem, přestože pro umělecké dílo krása už není podmínkou, na rozdíl od většiny ostatních atributů je hodnotou, bez které lze těžko žít. Kromě krásy očekáváme, dle Szvetova výzkumu, také koncepce: umění by nás mělo nutit přemýšlet, umělec by měl klást zajímavé otázky a možná dokonce i na některé z nich odpovídat. Měl by ukazovat nové úhly pohledu a uvažovat mimo zavedené rámce. Jako další téma následuje angažovanost. Umělec by měl být kritický, upozorňovat na dění ve společnosti, kultuře, politice. A samozřejmě čekáme originalitu, inovaci. Nad tím vším ční nejfrekventovanější odpověď: svoboda. Jakkoli stereotypně to může znít, není na škodu si občas pojem umění jako svobodného (vyjadřovacího) prostředku připomenout.

Vizuální podoba Szvetovy instalace je inspirována zkušeností z jeho nedávné návštěvy muzea umění v Hamburku, konkrétně části expozice, kde právě probíhala instalace a jednotlivá díla byla dosud zabalená ve speciálních boxech, na kterých byla napsána převážně slavná jména umělců. Člověk si tedy mohl připravovanou výstavu načrtnout ve své představivosti. Pro svoji výstavu v Galerii Kostka vytvořil Szvet ručně vyřezávané obaly, které divákovi umožňují pohled do své vnitřní perspektivy. Obsahují obrazy, které navazují na témata umělcova výzkumu, od univerzálních symbolů přes ilustraci ze staré knihy až po všeobecně známá umělecká díla. Jedna z krabic zůstává prázdná, bez možnosti nahlédnout dovnitř. Souvisí s možná nejzajímavější odpovědí na Szvetovu otázku: prázdným listem papíru. Dát v našem přemýšlení prostor otázkám totiž může být zajímavější, než se neustále snažit hledat odpovědi.

Karina Kottová

http://szvet4.blogspot.cz/