Přírodní procesy svým způsobem zaznamenávali již impresionisté, vzpomeňme si na Monetovy katedrály. Jejich následovníkům pak poslední půlstoletí nabídlo množství nových strategií a technologických nástrojů, pomocí kterých mohou lapat stíny a stopy viditelného i neviditelného přírodního dění. Výstava představí některé důležité české autory a projekty této tematické oblasti – Olgu Karlíkovou, Michala Kindernaye, Milana Maura a Jiřího Šiguta. Výstava tak poskytne zajímavý vhled do trajektorií této umělecké linie, ale také do citlivých zón osobního poměru k přírodě a stranou nezůstane ani téma dnes navýsost aktuální – ničivé intervence člověka do této křehké dynamiky.