Terén je dramaturgická, produkční a distribuční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty. Působí jako třetí scéna Centra experimentálního divadla vedle repertoárových divadel Husa na provázku a HaDivadlo.
 
Programové těžiště Terénu tvoří vlastní inscenační činnost různé produkční náročnosti, kterou zajišťují hostující individuální autoři, divadelní skupiny a umělecké kolektivy.
 
Terén koncepčně pracuje s městským prostředím Brna jako s komplexním tvůrčím prostorem. Své produkce uvádí v divadelních sálech i ve specifických prostorách urbánní krajiny.
 
Na místo jedné vývěsní estetiky Terén buduje estetickou diverzitu. Zkoumá rozhraní, ve kterém se může současné divadlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit.
 
Terén vytváří prostor pro vznik inscenačních projektů s přesahy do hudebně-dramatických forem, performativních koncertů, performancí, happeningů, akcí, intervencí do veřejného prostoru a dalších formátů umělecké komunikace, ve které se lidé setkávají v živém dialogu.
 
Terén iniciuje tvůrčí setkání autorů performativního umění s umělci z jiných uměleckých oblastí.
 
Terén spolupracuje s iniciativami a institucemi z mimoumělecké oblasti jako jsou akademická a vědecká pracoviště, environmentální a ekologická hnutí, neziskové a další organizace.
 
Terén setkává oficiální a undergroundovou kulturu, zřizovanou a nezávislou scénu, profesionální i začínající umělce.
 
Terén produkuje vlastní inscenační projekty, které uvádí v Brně na domácí scéně a které dále distribuuje mimo Brno.
 
Terén zkoumá současné podoby performativního umění, je prostorem pro experiment, výzkum a vzdělávání, v rámci kterého organizuje setkávání s divadelními profesionály, přednášky, diskuze a praktické dílny.
 
Terén hledá novou životnost vztahů mezi autory a publikem, jeho misí je trvalá redefinice smyslu a pozice divadla a performativního umění ve společnosti.
 
Program Terénu hledá odezvu u různých diváckých okruhů a komunit i mimo divadelní oblast. Terén zajišťuje podmínky pro vznik odvážných uměleckých projektů, které v tržním kulturním prostředí nemají příležitost se prosadit.