Procházíme pravděpodobnou krajinou daleké budoucnosti, kde proměny předmětů v jakési organismy znemožňují rozlišení organického od anorganického, a skrze fotografické cykly, v nichž se z utilitárních věcí stávají magické objekty, nahlížíme do krajiny nitra. Oba prostory jsou na první pohled silně znepokojující, neboť svědčí o přítomnosti neviditelných spodních proudů. Obě autorky se v současné výstavě vyslovují odlišnými výrazovými prostředky, ty ale v jejím celku působí mocnou synergií.