Expertka na ekonomiku kultury Tereza Raabová představí ekonomické i neměřitelné dopady kulturních projektů a dočasného využití prázdných budov a jejich návaznost na urbanismus a rozvoj území i společnosti. Zmíní řadu případových studií z Česka i zahraničí, kde kulturní iniciativy přispěly k ekonomickému rozvoji regionů, prestiži lokality či soudržnosti komunit. Součástí bude také stručné představení certifikované metodiky i praktického nástroje pro výpočet ekonomických dopadů, který si můžete sami vyzkoušet.

 

Akce je součástí doprovodného programu výstavy Public Space Lab.