xyolomouc_stetinova

Tereza Štětinová vystudovala obor fotografie na Akademii múzických umění v Praze. Vztah mezi civilizací a přírodou, ohledávání archetypů spojujících člověka napříč jeho existencí v různých dobách a na různých místech je stěžejním východiskem její tvorby, stejně tak jako symbolické vyjadřování jinak zcela efemérních a neuchopitelných jevů v hmotě a potlačení všednodenního času. Na výstavě v Galerii XY pracuje s vrstvením nejrůznějších povrchů, kdy pomocí objektů vytváří vlastní krajinu vstupující do výstavního provozu coby rozvrstvené, trojrozměrné snímky s výrazně symbolickým vyzněním. Navazuje přitom na předešlé cykly a série, kde rozvíjí téma nedokončenosti a torzovitosti, které se nevyhnutelně váže k dochovaným muzeálním reliktům výtvarné kultury.

  

kurátorka: Nela Klajbanová

  

vernisáž: 10. 6. 2018, 18:00

  

www,xyolomouc.com