První souborná prezentace terezínských prací Andere Seite Studia (ASS) v Terezíně, přináší výběr ze čtyř důležitých prací projektu Terezinália. Jsou to Teroidy – digitální archív objektů nalezených na tomto místě, dále konceptuální práce TNT a TPT (transformace negativů a pozitivů Terezín), Signa – černobílé kontaktní fotografie residuí bývalé osídlenosti gán na zdech pevnosti a experimentální video vytvořené z teroidů. Výběr z několikaleté práce A.S.S. v Terezíně představuje pevnostní město viděné z jiné perspektivy.