The Chemistry Gallery je mladá dynamická kreativní instituce určená pro seriózní komerční a odbornou prezentaci děl současných mladých umělců jak z České republiky, tak ze zahraničí. Od začátku působení galerie hledáme mladé talenty, kterým pomáháme úspěšně vstoupit na trh s uměním. Od roku 2016 se účastníme zahraničních uměleckých veletrhů s cílem přiblížit tvorbu vystavovaných umělců širšímu mezinárodnímu publiku. Za tím účelem spolupracujeme se špičkovými kurátory a vydáváme publikace k výstavám, aby autorova galerijní prezentace přesahovala rámec aktuální výstavy. Zaměřujeme se zejména na malbu, sochu a světelné instalace. Za dobu existence galerie jsme uspořádali více než 150 výstav v České republice i v zahraničí a díla autorů, s kterými spolupracujeme, jsme dostali do významných českých i mezinárodních sbírek.

zdroj: www.thechemistry.cz