The Chemistry Gallery je prostor určený pro prezentaci děl současných umělců. Flexibilní prostředí umožňuje pořádání samostatných výstav, aukcí, firemních prezentací, workshopů, umělecky zaměřených projektů a hostování kurátorů.

 
Za tím účelem jsou jednotlivé akce koncipovány vždy jedinečnou formou, kdy dochází k narušení tradičního vnímání prostoru galerií i samotných vystavených děl. Způsob prezentace totiž návštěvníkům přibližuje mimo jiné to, jak umělecké dílo vzniká a jak jej lze použít. Součástí konceptu The Chemistry Gallery je tímto způsobem zbořit hranice mezi často elitářským světem umění a veřejností, a podnítit tak opravdový zájem o nově vznikající umění. Pro umělce i klienty je nezbytnou součástí možnost vzájemného setkání na vernisážích nebo při aukcích. I tuto aktivitu galerie inovuje a modernizuje tak, aby prodej děl byl příjemným a neúnavným zážitkem spojeným s kulturní náplní jako je koncert, performance nebo videoart.

 
The Chemistry Gallery postupně navazuje pevné vazby nejenom s českými umělci, ale také s talentovanými umělci v zahraničí. Pevným bodem programu galerie je proto organizování výstav zahraničních umělců, kteří by měli českému publiku přinést kreativní zpestření a nové podněty pro vnímání umění. The Chemistry tedy není pouze lokální galerií. Mezinárodní rozměr působení podporuje také navázání úzké spolupráce s galeriemi v zahraničí. V mnoha zemích je koncept galerií zaměřených na umění mladých současných autorů široce rozšířen a jedním z cílů galerie je úspěšně tento koncept realizovat také v Praze.

 
zdroj: www.thechemistry.cz