Na konci 90. let v Londýně vznikla skupiny, kterou spojil odstup od konceptuálního umění, jež hrálo na tehdejší výtvarné scéně primární roli. Cílem této skupiny bylo znovu emancipovat umění tvořené v klasickém řádu – malbu a sochu, přičemž důležitým kritériem programu byl i důraz na řemeslnou kvalitu uměleckých děl.
Autoři ve skupině sdružení tak poprvé veřejně vynesli ideu, která rezonovala uměleckou obcí, a brzy se k ní připojila řada skupin v dalších zemích, která přijala jméno původní londýnské buňky: STUCKISTÉ. Stuckisté proto, že jejich umění bylo v porovnání s hypermoderním konceptualismem jaksi „stuck,“ zaražené v minulosti, v klasickém přístupu k obrazu či soše. Termín je to zjevně ironický, ale to byl ve své době i název pro impresionisty. A takový příběh postupně vzniká i kolem skupiny Stuckistů: z původně několikačlenné skupiny je nyní hnutí, které má ve zhruba 50 zemích světa více než 200 stuckistických skupin. Včetně České republiky. Kolem teoretika Roberta Janáse se zde sdružují umělci ve skupině The Prague Stuckists. Jejich tvorbu představí výstava ve Výstavní síni Chrudim a na vernisáži lze zažít něco neobvyklého: díky malému časovému odstupu od udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého se budete moci podívat na to, jak se stuckističtí autoři umí konfrontovat se současným konceptualismem.

Kurátorka výstavy: Kateřina Tučková