Obnovený zájem o feminismus pomohl v několika posledních letech pojmenovat některé důležité otázky týkající se genderu a dostat je do obecného povědomí. Zdá se tedy nezbytné začít diskutovat podobu maskulinity přímo v rámci feministické diskuze a vytvářet také prostor pro muže, kteří kriticky nahlíží vlastní roli a identitu, jsou otevřeni genderové problematice a změnám, které jim to přináší. Výstava The Strength of Feelings: A Male Tale představuje čtyři umělce různých generací, národností i genderových identit, pro něž jsou různé pohledy na mužství důležitým tématem jejich tvorby. 

 

Přijďte se rozloučit nejen s výstavou The Strength of Feelings: A Male Tale, ale i s celou zimní sezónou 2023 v Zaazrak|Dornych. Po skončení výstavy si prostor bere skoro dvouměsíční pauzu, uvidíme se znovu v březnu!

 

Na dernisáži zahraje svůj dj set Berrychua. https://soundcloud.com/dog_is_cute 

 

Událost se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna