Obnovený zájem o feminismus pomohl v několika posledních letech pojmenovat některé důležité otázky týkající se genderu a dostat je do obecného povědomí. Ukázalo se, že navzdory zdání o rovnosti ženský hlas (a o to víc hlas dalších genderových identit na nebinární škále) v debatě často chyběl a debata samotná tím byla deformována. Právě probíhající změna paradigmatu je pomalá, bolestivá a musí se vyrovnávat s překážkami a nepochopením, přesto jde o proces, který byl zažehnut, nedá se jen tak zastavit a tak v konečném důsledku přinese možná dílčí, ale důležité společenské změny.

 

Spolu s tím, jak si společnost začíná uvědomovat nerovné postavení různých genderů v patriarchátu a učí se naslouchat jejich hlasům, je jasné, že ani mužská identita už nemůže být nadále stejná. Přesto se nezdá, že by toto téma v debatě nějak výrazněji rezonovalo, nebo že by tento – nový – mužský hlas byl vůbec jasněji artikulován. Snadno se tak může zdát – a dokud tento hlas nezačne dostatečně silně zaznívat tak i stát –, že muži budou v lepším případě vůči těmto společenským změnám neteční, v horším případě pak maskulinitu budou ve veřejném prostoru reprezentovat reakcionářští obránci tradičního řádu z prostoru manosféry. 

 

Zdá se tedy nezbytné začít diskutovat podobu maskulinity přímo v rámci feministické diskuze a vytvářet také prostor pro muže, kteří kriticky nahlíží vlastní roli a identitu, jsou otevřeni genderové problematice a změnám, které pro ně přináší. Výstava The Strength of Feelings: A Male Tale představuje čtyři umělce různých generací, národností i genderových identit, pro něž jsou různé pohledy na mužství důležitým tématem jejich tvorby. Každý po svém vytváří Adam, František Fekete, Adrian Kiss a Alois Stratil obrazy citlivého mužství a mužské citlivosti aktuální pro konec roku 2023.

 

vystavující umělci: Adam, František Fekete, Adrian Kiss, Alois Stratil

kurátor: Šimon Kadlčák