Skupinová výstava zaměřená na experimenty v oblasti přenosu myšlenkových forem, navazující na studie psychokinetických jevů. Průzkum příbuzných jevů prováděl na začátku 20. století Japonec Tomokichi Fukurai a v druhé polovině 20. století jej dále rozvíjel např. americký psycholog Jule Eisenbud, který tímto způsobem testoval dnes již známého „myšlenkového fotografa“ Teda Seriose. Vystavené experimentální studie vycházejí z předpokladu možnosti uskutečnění čistého myšlenkového přenosu a ověřují teorie emanujících sil fotografického obrazu.