Ticho a město. Dva neslučitelné pojmy. Instalace Rudolfa Samohejla vede v prvotním zamyšlení k úvahám o fenoménu a důležitosti nizké hladiny hluku. No-budgetový domek, nebo spíše izolátor hladiny zvuku i obrazu, postavený na rozlehlém prostranství podivné louky ProLuky, n začátku ulice Moskevská, vám nabízí možnost zažít město jinak, sám se sebou a zvuky, které se nepodařilo odizolovat. Vstupujte po jednom!