Třetí výstava cyklu Seasons sleduje fatalitu vztahů člověka a přírody, pomíjivost zániku a úpadku a absurdní vztahy produkce a konzumu v globalizovaném světě. Metaforizuje kritické změny v krajině i v prožívání tělesnosti.

  

kurátorka: Mariana Serranová