Za poněkud ironicky odlehčeným názvem se ukrývá soustředěná sonda do
aktuální práce malíře Tomáše Bárty (*1982), jehož komplikované, pečlivě
vyvedené geometrické struktury a kompozice jsou v rámci výstavy
rozebírány až na jednotlivé základní tvary a konstrukční elementy. Mohou
dílčí fragmenty vyjadřovat totéž, co celek, přestože vizuálně jde o
věci rozdílné až protikladné? Právě přesouváním akcentů směrem k
vyostřenějším vztahům uvnitř umělcových realizací (různé poměry
spontaneity, nahodilosti, racionalizace, úsilí i plánování a jejich
využití při koncipování díla) se dvojice kurátorů pokouší Bártovu
malířskou práci otevřít novým interpretacím a společně s umělcem
kontemplovat nad možnostmi jejího dalšího směřování.

kurátoři Pavel Švec & Jaromír Novotný