Výtvarné umění se v mnoha svých formách nemůže odpoutat od materiálu a jeho řemeslného zpracování. Přesto je v uměleckých kruzích „řemeslem“ obvykle označován výkon, který postrádá tvůrčí invenci a uměleckou hodnotu. Skutečnost, že tím je řemeslo hrubě podceňováno, dokládá práce malíře Tomáše Bárty a sochaře Tomáše Roubala. Abychom to ale mohli uznat, musíme se na řemeslo a řemeslnost podívat z odlišného úhlu: nikoliv jako na postup při zpracování zadaného úkolu, ale jako na zdroj inspirace, který může prostoupit formu i sdělení uměleckého díla.