Koloběžka, 2004, plastová kolečka a trychtýře, šňůrka, dřevěná tyčka, cca 285 × 200 × 10 cm

„Miscellanea, n. [lat. rozmanitost] (z lat. miscellus = smíšený, angl. miscellanea nebo miscellany, fr. miscellanea nebo mélanges, něm. Miscellanea nebo Miszellen). – 1. užíváno ve smyslu rozmanitého jinam nezařaditelného obsahu. 2. jednosvazková sbírka textů různorodého obsahu na rozmanitá témata.“
 
Tomáš Hlavina patří k těm umělcům ve výtvarné oblasti, kteří nekladou důraz čistě jen na vizuální stránku své práce. Jeho velmi inteligentní a sofistikovaný projev pracuje s kritickým myšlením, které mu dovoluje pomocí svých objektů dotýkat se otázek a podrobovat analýze filosofické i náboženské směry. Činí tak ne pouze na základě vnějších podobností a asociací, ale pronikáním do vnitřních struktur těchto směrů. To vše však neznamená, že by jeho tvorba postrádala diváckou přitažlivost i vysoké kvality ryze výtvarného rázu. Racionální, analytická stránka jeho prací je doplněna druhou stránkou, kterou je specifická poetika jeho díla. Právě toto spojení dělá dílo tohoto sochaře zcela jedinečným. Na výstavě Miscellanea je k vidění průřez jeho dílem za posledních 20 let.
 
Tomáš Hlavina (*1966) v letech 1986–1992 studoval na Akademii výtvarných umění, absolvoval v intermediálním ateliéru profesora Milana Knížáka. Po ukončení studia získal řadu grantů a stipendijních pobytů, nejčastěji v Itálii, Německu, USA. Od roku 1993 má za sebou přes 30 samostatných výstav. Zúčastnil se rovněž více než 100 společných výstav u nás, v Evropě, Africe i USA. Žije a pracuje v Praze.