Tomáš Hlavina - Navigace/ Navigation

Tomáš Hlavina

Navigace/ Navigation

Pojem navigace může být chápán nejen jako orientace v prostoru, v čase, ale metaforicky také jako orientace v myšlení. Výstava představuje skupinu objektů a instalací ve formě prostorových myšlenkových modelů, které jsou jakýmisi časovými, prostorovými a myšlenkovými „navigačními“ schématy. Tato schémata mohou sloužit stejně tak k orientaci jako k bloudění.