Nová série výstav pod názvem: Poetika, Estetika, Kompozice, oslavuje fotografii v její největší síle, jak vizuální, tak i vypravěčské. Chceme při pohledu na fotografii utéct do představy, jaké by bylo mít její obsah v našem životě, nebo chceme zůstat přítomni a samotnou fotografii vychutnávat?

  

Ve fotografiích Tomáše Jakubce citíme jakési mystérium, které máme spojené s pohledem na nekončící oblohu plnou hvězd. Jeho fotografie nás vtahují do světa, který je pro nás nepřístupný, ale jeho pochopení a rozličným interpretacím se nebráníme.

  

Celkem série představí 8 fotografů z Česka i ze zahraničí.