Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Association of Art Critics and Theorists

Česká sekce AICA / Czech Section of AICA

Galerie kritiků / Gallery of Art Critics

Vás srdečně zvou na zahájení česko-německé výstavy 

Tomáš Kobolka a Marian Metulczki – Otevřenost a Transparence.

/ have a pleasure of inviting you to the opening of the Czech-German exhibition

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro a Sabine Elsner

Vernisáž ve čtvrtek 19. srpna 2021 v 18 hodin a setkání s tiskem v 17 hodin v Galerii

kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1 / Vernissage on Thursday

19 August 2021, 6: PM and press meeting on 5: PM in Gallery of Art Critics, Adria Palace

1st floor, Jungmannova 31/36, 110 00 Prague 1

Výstava potrvá do 12. 9. 2021, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních

svátků / The exhibition ends on 12.9. 2021, open daily 11:00-18:00, except of Monday

and the State holidays

Výstava se koná ve spolupráci a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti,

Ministerstva kultury České republiky a Hlavního města Prahy / The exhibition is held

in cooperation and with the support of Czech-German Fund for the Future, the Ministry of

Culture of the Czech Republic and the City of Prague