grafický vizuál: Pavel Coufalík

Výstava průkopníka modelování soch pomocí 3D technologií Tomáše Medka představí průřez jeho nejnovější tvorbou. Stěžejním tématem soch je průzkum struktur tvarů přírodnin, jež nabízí nečekané vhledy do organického růstu a rozkladu rostlinných forem. Objekty doplňují rozměrné digitální tisky na plátně. K výstavě vychází katalog, jehož konceptuální design vytvořil grafik Pavel Coufalík, s texty Kaliopi Chamonikolasové, Jana Buchty a Radky Kaclerové.

 

Tomáš Medek (*1969) žije a tvoří v Brně. Od roku 1998 pedagogicky působí na Fakultě výtvarného umění VUT Brno v Ateliéru sochařství I. Věnuje se zde dlouhodobě, jako jeden z průkopníků, rozvoji digitálního sochařství a sochařské modelaci pomocí 3D skenování a 3D tisku. Tématem jeho monumentálních prací je přírodní struktura jako místo poznání a růstové procesy přírodních tvarů. Organické přírodní tvary – plody, zrna, semínka, plankton, zkoumá mikroskopicky a odhaluje jejich vnitřní stavbu. Přenáší pozorované detailní tvary do počítače, kde pak pracuje s jejich různými řezy a nebo objekty deformuje, perforuje a konstruuje nové vnitřní struktury, které poté nechá vytisknout v 3D tiskárně. Celou tvorbou se vine idea ‚vitalismu‘ ve smyslu uvědomování si nesmírné spletitosti životních forem a vitální podstaty všech organických tvarů. 

  

Ve veřejném prostoru Tišnova představujeme tři plastiky. Vystavené práce v exteriéru jsou součástí výstavy Struktury Vetřelci 3D Tomáše Medka. Ukazují postupný proces autorova seznamování se s nástroji 3D technologií i jejich vývoj. Cílem instalací je oživení veřejného prostoru města Tišnova současným uměním a podpora centra nových technologií Kreativní laboratoře v Městské knihovně Tišnov, jejíž součástí je vybavení 3D technologiemi. 

 

kurátorky: Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová

fotografie: Andrea Bratrů-Velnerová