V Galerii Cella a Hovornách zahajujeme sérii výstav, ke které jsme přizvali přední české kurátorky. První výstavu připravila Katarína Klusová a ke spolupráci oslovila Tomáše Moravanského.

  

Tomáš Moravanský (*1991) je interdisciplinární umělec, dramaturg a kurátor, v současnosti doktorand na Fakultě výtvarných umění v Brně a klíčový člen umělecké skupiny INSTITUT INSTITUT. Dlouhodobě se zabývá výzkumem post-taneční choreografie a psychogeografie ve vztahu k pověrčivosti, poruchám pozornosti a interaktivnímu storytellingu. V jeho díle se setkáváme s narativními strukturami, propracovanými vizuálními prvky, interaktivními prostředími, ale i s podvratností a alternativními komediálními prvky.

  

Katarína Klusová je kurátorka, umělkyně a pedagožka. Od roku 2015 je hlavní kurátorkou Galerie města Třince, kde pravidelně představuje současné mladé umění, ale také autory a autorky starší generace. Podílela se na řadě výstavních a uměleckých projektů mj. pro Galerii TIC a OFF/Format, PLATO, Galerii Dole, Galerii výtvarného umění ve Zlíně, Galerii současného umění Prostějov aj.