Díra je dočasný, zástupný symbol pro chybějící část celku.

 
Díra definuje to, co v celkovém prostoru chybí, zviditelňuje kontury absence.

 
Díra vytváří dvojznačnou situaci. Narušuje spojitost prostoru, ale ve stejné chvíli podněcuje úvahu o jeho celistvém tvaru. V textu by nebyla mezerou, ale spíše pomlčkou, spojovníkem. V kontextu města je manifestací nedokončenosti, transformativních procesů a jejich destruktivních i imaginativních potenciálů.

 

Díra je chybou, otevírající možnost změny.

Kurátorka: Kateřina Palešníková
Grafický design: Adéla Bierbaumer