Tomáš Pavlacký se zabývá materializací nehmotných digitálních jevů. Jevy, které nás obklopují v každodenním životě. Jedná se o události, které mohou být zcela skryté nebo naopak jasně viditelné. Je to fenomén, který můžeme obecně nazvat závadou. Je zde od počátku elektronických obvodů a má svou bohatou historii. Dnes, v supermediálním věku, dostává tato chybná interpretace nové rozměry. Autor pomocí současných 3D technologií zachycuje, vizualizuje a materializuje abstraktní existenci chyby přenosu informací v digitálním rozhraní. Myšlenku chyby přenosu informací vnímá jako mnohovrstevnatý princip nejen z pohledu událostí odehrávajících se v softwarovém prostředí. Informační kolapsy produkované samotnou společností formují náš celkový pohled na realitu a její vnímání.

 

Tomáš Pavlacký (*1987, Uherské Hradiště) v letech 2010–2017 studoval na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě výtvarných umění ateliér Sochařství 1. Žije a pracuje v Brně.