Křest knihy Tomáše Pospěcha "Zemědělské práce / Slušovice"

Kniha přináší svědectví o jedinečném hospodářském fenoménu 70. a 80. let 20. století a o tehdejší propagační fotografii. Vychází z archivu nalezených diapozitivů, které pro JZD Agrokombinát Slušovice pořídil v letech 1978–1990 zlínský reklamní fotograf Jan Regal. Tomáš Pospěch tyto práce interpretoval a využíval přitom postupy obvyklé v zemědělství: nalezené snímky vytrhával z původních kontextů, ošetřoval, přesazoval, rouboval, kypřil a posléze sklízel i kompostoval. Vznikla tím hravá kniha, která je jak osobitým dokumentem, stejně jako výraznou autorskou publikací.

JZD Agrokombinát Slušovice byl obřím zemědělským družstvem, kde se po příkladu firmy Baťa, zrozené v nedalekém Zlíně, snažili uplatnit kapitalistické principy podnikání v podmínkách socialistického Československa a východního bloku. Kniha se snaží zrekonstruovat ideály, principy propagace a typické činnosti ze socialistického Československa osmdesátých let. Ale především je o snu. O snaze vytvořit skvěle fungující podnik s motivovanými a výkonnými zaměstnanci, spojit ideály socialismu s ekonomickými prvky kapitalismu, a také o nemohoucnosti těchto met dosáhnout.

Slavnostní křest knihy bude provázet beseda Tomáše Pospěcha s kurátorem Fotograf Gallery Jiřím Ptáčkem.