Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h 
Vstupné: 80/40/20 Kč 
Vernisáž: 12.9.2017

Kurátor: Dušan Brozman

Retrospektivní výstava významného představitele akčního umění a zároveň jednoho z prvních tvůrců videoartu Tomáše Rullera je uspořádaná u příležitosti jeho životního jubilea. Komplexním, avšak výběrovým způsobem představí dosavadní tvorbu umělce od roku 1974 (jeho první performance Cestou) do současnosti. Tvorba Tomáše Rullera je z velké části založena na precizních předem vypracovaných plánech a scénářích, stejně jako velmi systematicky vedené dokumentaci, která má mnoho podob, od jednoduché fotodokumentace akcí z raného období, kdy nebyla kvalitní technologie reprodukce v uměleckých kruzích téměř vůbec dostupná, po velmi rozvinuté formy digitálních záznamů a postprodukcí z nedávného období. Tyto různé formy současné podoby Rullerových děl vybízejí k zamyšlení nad možnostmi dokumentace, postprodukce, archivování, prezentace a znovu prezentace děl z oboru akčního umění.