Svůj nejnovější projekt Toy_Box zaměřila na problematiku biodiverzity, tedy biologické rozmanitosti, kterou kvůli bezohledným zásahům člověka mnoho míst na světě i v našem bezprostředním okolí nenávratně ztrácí. 

 

“Výstavu tvoří výběr názorových obrazů i kreseb a doplňuje ji napínavý komiksový příběh umístěný venku, přímo v bezprostřední blízkosti kláštera. Jde o interaktivní městskou hru – velkoplošný komiksový streetart, který mění stěny domů ve stránky příběhu a čtenáři ho čtou tak, že přecházejí mezi jednotlivými místy,” popisuje Toy_Box.

  

Detektivní zápletka se volně týká hlavního tématu výstavy, které rozvíjí tak, aby bylo dětem ještě přístupnější, a zároveň pro posílení autenticity využívá i klášterního prostředí. Samotná výstava vznikla jako součást projektu, který Toy_Box připravuje společně s akční ochranářskou skupinou JARO Jaroměř. 

 

„Projekt, jenž otevřeně apeluje na změnu chování ve prospěch přírody a udržitelného rozvoje je ukotven přímo do východních Čech, kde se výstava koná, a je spouštěcím mechanismem širší kampaně. Kombinuje nejnovější i starší práce, především kresby a závěsné obrazy, které Toy_Box skládá do vrstevnaté instalační situace. Forma jejích prací je příznačně nesymbolická – dokumentární, místy až naturalistická, aby posílila nepřikrášleně přímočarou výpověď,“ uvádí kurátor výstavy Radek Wohlmuth

 

Výstava bude v  Dětské galerii Lapidárium otevřená až do 6. prosince, pondělí až pátek 10–16 hod., sobota a neděle + svátek 12–16 hod.

 

Toy_Box vystudovala scénografii na DAMU v Praze. Její tvorba má kořeny v techno a anarchistické scéně. Věnuje se ilustraci a komiksům, streetartu i volné umělecké tvorbě především se sociální tématikou. Více o autorce: toybox.cz  

 

Výstavy finančně podpořil Státní fond kultury ČR a GESTOR.