grafický design: Pavel Holomek

Prostor pro angažovanou architekturu, projekt Fakulty architektury VUT v Brně, zve na výstavu rakouského kolektivu Tracing Spaces s názvem Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition [Zastavit a jet. Uzly transformace a přechodu]. Výstava se nachází ve skladovém prostoru legendárního obchodního domu Prior (TESCO, dnes OC Dornych). Výstava započne sérii akcí a happeningů, které oživí významnou budovu brněnského brutalismu před plánovanou demolicí v roce 2023.

  

Výzkumný projekt Stop and Go, který vedli kurátoři a umělci Michael Zinganel a Michael Hieslmair, zkoumal postsocialistické změny v uzlech nadnárodní mobility a migrace podél panevropských dopravních koridorů v trojúhelníku tvořeném Vídní, Tallinnem a bulharsko-tureckou hranicí. Tyto tři případové studie jsou prezentovány především formou velkoplošných diagramů a abstraktních map cest, sítí a urbánních souostroví podél mezinárodních tras, které výzkumný tým projel ve své dodávce Ford Transit. V Prioru budou vystaveny také předměty, které si kurátoři přivezli ze svých výzkumných cest „terénem“. Součástí jsou i částečně dokumentární videodíla dalších umělců ve formě velkoformátových projekcí.

  

Termín panevropské dopravní koridory označuje dopravní spojení mezi bývalými zeměmi Východní a Západní Evropy. Jejich rozšíření je jedním z hlavních projektů plánování infrastruktury EU: silniční dopravní koridory představují památníky modernizace států i sdružení států, které jsou plánovány, budovány a rozšiřovány pod politickým a ekonomickým tlakem (a protitlakem ekologických argumentů). Zároveň však představují zásobárnu představivosti, na kterou se může upínat množství snů (a nočních můr) jednotlivců i institucí. Koridory fungují jako magnet, přitahují věci i jednotlivce, kteří se po nich pohybují a přimykají se k nim. Tyto zkušenosti jsou zaznamenány v oficiálních statistikách kontrolních orgánů, ve zpravodajství masmédií, v každodenních příbězích uživatelů a okolních obyvatel, ve výzkumných zprávách a uměleckých dílech.

  

Místa, kde je tok dopravy přerušen – autobusové terminály, logistická centra, dálniční odpočívadla, tržiště nebo hraniční přechody – jsou pozoruhodná tím, že nám umožňují číst strategie kontroly (nad)národních organizací a velkých podniků a motivy a biografie aktérů na cestě. Z tohoto procesu vzniká dynamický model urbanity, propojených souostroví, z nichž některá jsou každodenní rutinou multilokální existence aktérů přetvářena z ne-míst na intimní záchytné body.

  

V rámci doprovodného programu proběhne diskuse s českými autory projektu Ocelová města o architektuře logistiky ve střední a východní Evropě, promítání filmů a komentované prohlídky po budově bývalého Prioru s teoretičkou architektury Šárkou Svobodovou a architektkou Evou Truncovou. Obchodní dům, postavený v letech 1980–1984 podle návrhu architektů Zděňka Řiháka a Zdeňka Sklepka, byl ve své době nejmodernějším obchodním centrem na Moravě. Na rok 2023 je plánována jeho demolice a na jeho místě vznikne komplex šesti budov s kancelářemi, obchody a nájemními byty.

  

Kolektiv Tracing Spaces založili v roce 2012 vídeňští historici, architekti, umělci a kurátoři Michael Hieslmair a Michael Zinganel ve Vídni. Jako nezávislá interdisciplinární výzkumná platforma koncipují a vytváří projekty, výstavy, publikace a další formáty na téma měst, mobility, cestovního ruchu a migrace, stejně jako umělecké projekty založené na uměleckém výzkumu. Od léta 2015 provozují prostor na vídeňském Nordwestbahnhof, jednom z posledních logistických uzlů ve vnitřním městě, kde postupně vzniká mnohovrstevnatá multimediální kartografie migračních a mobilních zkušeností zde pracujících aktérů, zasazená do sociálního prostředí logistické krajiny.

  

vystavující: Noël Burch, Boris Despodov, Thomas Grabka, Martin Grabner, Michael Hieslmair, Emiliya Karaboeva, Mindaugas Kavaliauskas, Matthias Klos, Vesselina Nikolaeva, Katarzyna Osiecka, Zara Pfeifer, Tarmo Pikner, Maximilian Pramatarov, Rimini Protokoll, SO MAT-Archive, Allan Sekula, Gabriele Sturm, Las Vegas Studio, Tatjana Vukosavljević, Želimir Žilnik, Michael Zinganel

produkce: Karolína Plášková, Viola Rösch, Ruslan Dimov, Daniel Bemberger, Eva Truncová

otevírací doba: st–ne 14:00–19:00