Trafo Gallery je soukromá výstavní síň v prostorách bývalých jatek Haly 14 Holešovické tržnice, která od roku 2006 zastupuje výrazné umělce nejen z generace svých zakladatelů. U zrodu dnes již bývalé Trafačky stál Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala a Blanka Čermáková, kteří dodnes společně utvářejí výstavní program. Ve spolupráci s předními českými kurátory (Otto M. Urban, Petr Vaňous, Radek Wohlmuth, Jan Kudrna, Kristýna Jirátová, Tomáš Pospiszyl a dalších) a českými i zahraničními umělci připravuje Trafo Gallery šest výstav ročně, ke kterým vydává netradiční dvojjazyčné výpravné publikace.  

 

Výstavní program se zaměřuje na současnou českou i mezinárodní uměleckou tvorbu převážně střední generace, věnuje se malbě, sochařství, intermediálním instalacím, graffiti, fotografii, kresbě a dalším. Kromě domácího programu se účastníme zahraničních veletrhů a občasně vystavujeme i mimo vlastní prostory. Součástí galerijního programu jsou pravidelné komentované prohlídky, workshopy, přednášky, projekce, performance apod.