Vladimír Véla - Tři fáze

Vladimír Véla, absolvent pražské AVU (prof. Zdeněk Beran, prof. Milan Knížák), patří k výrazným malířským solitérům mladší generace, kteří mají osobitý přístup k obrazu. Od hyperrealistických východisek, přes gestická, se Vladimír dostal až k pojetí obrazu jako duchovního pole, na kterém rozvíjí své nejenom spirituální obsahy do abstraktních měkkých ploch a vybízí ke kontemplativnímu pozastavení v přehlceném světě. Stěžejní inspirací je pro autora přirozený kontakt s přírodou a jejím světlem a procesy v ní. Podobně se autor inspiruje předměty, prostory a architekturou ze svého okolí, jež pak zakódované můžeme hledat v jeho obrazech. Výrazným inspiračním zdrojem je pro autora také vážná hudba. Vladimír se účastnil mnoha významných skupinových výstavních projektů – III. Zlínský salon mladých (2003, Dům umění, Zlín), V. Zlínský salon mladých (2009, Dům umění, Zlín), Motýlí efekt? (2013, Galerie Rudolfinum, Praha), Jehla v kupce sena (2015, Topičův salon, Praha) nebo Czech Dream (2015, Czech Center, New York). Dvakrát po sobě se v r. 2008 a 2009 stal finalistou Ceny 333 NG. Věnuje se malbě, kresbě a grafickým experimentům. S Davidem Pešatem a Ondřejem Malečkem tvoří volné tvůrčí sdružení EX.

      Výstava ve vitrínkách představí, jak už sám název napovídá, tři polohy Vladimírovi tvorby, a to kresebnou, grafickou a trojrozměrnou. Ty vycházejí z jednotného avšak nejednoznačného pojítka utváření, Vladimír je představí v různých interpretačních rovinách.