Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Obsese v rámci trienále Dům umění II, kterou vás provede kurátor Milan Mikuláštík.

 

místo konání: přízemí budovy 14

 

Více o výstavě zde.