Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Zlínský salon v rámci trienále Dům umění II s kurátorem.

 

místo konání: budova 61

 

Více o výstavě zde.