Výstava s názvem Manželství je součástí závěrečného projektu Trishny Adnani, indické studentky Anglo-American University v Praze. Konkrétně se zaměřuje na domácí a rodinné násilí, vypráví příběh o nevěstě, kterou v Indii pojmenovali Ruby. Zkoumá, proč a jak toxické kulturní praktiky vedou k násilí. Týkají se věcí, jako je systém věna, dětské sňatky, vraždy ze cti a dalších, které se v některých částech země stále praktikují, přestože proti nim existují zákony. Multimediální projekt si klade za cíl provokovat diváka a vžít ho do kůže oběti – k sebereflexi a získání vědomí a empatie.

  

kurátorka: Alena Foustková