Tshirt Gallery je decentralizovaná fluidní online galerie, která představuje práce současných umělců formou potisku triček. 

 

Štafetu si umělci předávají sami navzájem formou nominací a galerijní plán neorganizovaně teče přes jejich sociální bubliny. Kurátor je v roli spíše údržbáře celého procesu, galerie není řízena jeho egem, ani intelektuálním kalkulem. 

 

Díla jsou tištěna na trička, takže se divák sám stává galerií. Vernisáže jsou on-line, trička zůstávají ve 3D, ocitáme se tedy v on-line i off-line provozu zároveň, závislí i nezávislí na prostoru i času, stírá se hranice mezi virtuálním a fyzickým, balancuje se na hranici exkluzivity. 

 

Trička jsou vydávaná v limitovaných edicích 11-ti kusů a prodávají se na www.ufosport.cz