Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků české sekce AICA Vás srdečně zvou na zahájení výstavy Tušová malba dnes v Galerii kritiků.

 

Vystavují: Karel Adamus, Patrik Hábl, Jiří Straka, Petra Vitásková, s účastí čestných hostů Zdeňka Sklenáře (in memoriam) a čtyř japonských umělkyň ze Sdružení kaligrafie HATAI – Kyoen Inoue, Kyokuho Ota, Shoun Takagi a Karyu Watanabe.

 

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro, spolupráce: Ivo Hucl.

 

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 8. července 2021 v 18 hodin v Galerii kritiků, Palác Adria 1. p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1. Setkání s tiskem od 17 hodin. Výstava potrvá do 1. 8. 2021, otevřena bude denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků.

 

Výstava se koná ve spolupráci s Toyo Shodó Geijutsu Gakkai (Asociace orientálního umění kaligrafie) v Tokiu, pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Hlavního města Prahy, Velvyslanectví Japonska v České republice, Česko-japonské společnosti a Nadace Zdeňka Sklenáře. www.galeriekritiku.cz

 

Association of Art Critics and Theorists and Czech Section of AICA have a pleasure of inviting you to the opening of the exhibition The Ink Painting Today at Gallery of Art Critics.

 

Exhibiting artists: Karel Adamus, Patrik Hábl, Jiří Straka, Petra Vitásková, with guests of honor Zdeněk Sklenář (in memoriam) and four Japanese artists from HATAI Japanese calligraphic association: Kyoen Inoue, Kyokuho Ota, Shoun Takagi a Karyu Watanabe.

 

Curator: Vlasta Čiháková Noshiro, cooperation: Ivo Hucl.

 

Vernissage on Thursday 8 July 2021 at 6 PM and press meeting at 5 PM at Gallery of Art Critics, Adria Palace 1st floor, Jungmannova 31/36, 110 00 Prague 1. The exhibition ends on 1st of August 2021, open daily 11:00-18:00 except Mondays and the State holidays.

 

The exhibition is held in cooperation with Toyo Shodó Geijutsu Gakkai (Association of Oriental Art of Calligraphy) in Tokyo, under the auspices of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the State Fund of Culture of Czech Republic, the City of Prague , the Embassy of Japan in the Czech Republic, the Czech-Japanese Association and Zdeněk Sklenář Foundation.