Galerii Hraničář Vás srdečně zve na zahájení nové výstavy a půlročního tématického projektu. Téma, které nás bude následující půlrok provázet, je Tvář krajiny. Můžete se těšit na prezentaci současných uměleckých projektů a doprovodný program.

Vzájemné prostupnosti mezi přírodou a zásahem člověka, nabízející citlivý pohled na ekologii, se věnuje výstava TVÁŘ KRAJINY. Umělci čerpají témata z přírody jako z místa touhy po kráse a duševním prožitku, odrážejícím se v citlivém ekosystému. Boj s vlastním lidským odkazem se odehrává v čase, kdy jako společnost máme občas i snahu přijímat drobné ekologické a geopolitické výzvy.

Umělci / Aleš Zapletal, Adam Vačkář, Jan Krtička, Anna Ročňová, Diana Winklerová, Jan Albert Šturma, Alžběta Kočvárová, Efemér

Tvář krajiny / 1. 3. – 20. 7. 2017

Výstava Tvář krajiny chce vzbudit upřímný zájem o konkrétní místa a reálné prožitky s krajinou nejen u nás v ústeckém kraji. Aktuální výchozí pozice, trpká témata i patřičná inspirace vychází ze studie socioložky a environmentalistky Hany Librové. Její kniha Věrní a rozumní: kapitoly z ekologické zpozdilosti se stala oporou pro výběr témat jako vodní cyklus a voda v krajině, pokřivená proměna přírody, nebo potenciální kvality současné krajiny a regenerace přírodních zdrojů, čili permakultura.

Probíhající změny v přírodním systému nás částečně míjejí, protože jsme stále více odtrženi od fyzické přítomnosti mnohých míst. Ztrácí se a otupuje citlivost vůči krajině, jelikož jsme zatím bezpečně chráněni svými domovy. Nepopiratelně nám již chybí přirozený kontakt s krajinou. Avšak přítomnost člověka může dodat jednotlivým místům jedinečnou živost, aby ji stejně tak rychle dokázala i ukrást.

Rytmus života a potřeby obyvatel se za poslední dobu tak proměnily, že jejich následky musíme pečlivě sledovat a analyzovat. Přichází na nás snad environmentální žal? Jak vůbec reagujeme na nepříznivé environmentální informace, které k nám prosakují? Potlačování emocí a úzkost z vývoje ve světě se mohou přetavit v uměleckou tvorbu, pokud si ovšem nenasadíme obranný systém nevědomí a nevytěsníme i zbytky zpráv, zvonící hlasitě na poplach.

Výstavní projekt představí komplexní umělecké instalace, tvůrčí realizace z oblasti performance, interaktivní projekty a multimediální workshopy. Upřímnou snahou je pomocí spolupráce místních sdružení i komunit podpořit kultivovaným způsobem potenciál a ochranu okolní krajiny. Pomocí praktických výstupů a důkladné medializaci je možné zvýšit posílení občansko-ekologické odpovědnosti.

Kurátorka / Martina Johnová
Architekt / Jan Boháč
Doprovodný program / Pavlína Loskotová a kolektiv Hraničář
Grafika / Magdaléna Gurská

Vernisáž proběhne ve středu 28. 2. 2018 od 18 h
Výstava potrvá do 20. 2. 2018

Spolupráce / Katedra germanistiky FF UJEP, Katedra výtvarné kultury PF UJEP,  

www.hranicar-usti.cz
galerie@hranicar-usti.cz

Akci podporují:
Deutsche Hygiene-Museum, Ministerstvo kultury České republiky a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.