Galerii Hraničář Vás srdečně zve na zahájení nové výstavy a půlročního tématického projektu. Téma, které nás bude následující půlrok provázet, je Tvář krajiny. Můžete se těšit na prezentaci současných uměleckých projektů a doprovodný program.

TVÁŘ KRAJINY
výstava současného umění a doprovodný program
1. 3. – 20. 7. 2018

Člověk a příroda. Ústí nad Labem a jeho krajina. Jakým způsobem dnes prostupuje příroda život člověka a obráceně? Jak kultivovaně přistupovat ke krajině? Je důležité zpomalit, zjednodušit náš životní styl a využívat šetrnější technologie? Technologie, lidé, organické i neorganické na sebe reagují a fungují v určité symbióze, společné vytváří vhodné podmínky k životu. Výchozí pozice, témata i rozhodnutí o inspiraci vychází ze studie socioložky a environmentalistky Hany Librové. 

Umělci: Aleš Zapletal, Adam Vačkář, Jan Krtička, Anna Ročňová, Diana Winklerová, Jan Albert Šturma, Alžběta Kočvárová
Kurátorka a architekt výstavy: Martina Johnová a Jan Boháč
Doprovodný program: Pavlína Loskotová a kolektiv Hraničář
Grafika: Magdaléna Gurská

www.hranicar-usti.cz
galerie@hranicar-usti.cz

Akci podporují:
Deutsche Hygiene-Museum, Ministerstvo kultury České republiky a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.