Politická versus poetická angažovanosť. Teoretické pôsobenie Jiřího Valocha na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia malo výrazný vplyv na formovanie alternatívnej umeleckej scény, tvorbu konkrétnych autorov, ale predovšetkým jej dokumentáciu a teoretickú reflexiu. Jiří Valoch bol autorom, ktorý vytvoril texty o väčšine jej vtedajších predstaviteľov a dá sa povedať, že nebolo veľa domácich teoretikov, ktorí by porovnateľne komplexne, empaticky, erudovane a zároveň mimoriadne odvážne uchopili aj pochopili danú dobu, aj individuálne autorské programy jednotlivých umelcov.

 

V roku 1995 sa v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem uskutočnila samostatná výstava Jiřího Valocha, ktorá predstavila jediné dielo – vyplotrovaný text Tvýma očima. Aktuálna výstava, realizovaná na pozvanie Michala Kolečka je remakom tejto výstavy a zároveň poctou Jiřímu Valochovi v podaní viacerých slovenských autorov. Od Valochovho rovesníka Milana Adamčiaka (obaja sa narodili v roku 1946) predstavujeme vizuálnu poéziu a grafické partitúry, obrazobásnik Monogramista T.D predstavuje netradičný cestovný poriadok a aktivistická feministická skupina Kundy Crew niekoľko radikálnych výšiviek. Hravé participatívne objekty a inštalácie vystavujú Dušan Zahoranský a Stano Masár

 

Súčasťou výstavy bude workshop s Kundy Crew, na ktorom si diváci budú môcť zrealizovať svoje vlastné umelecké diela, prednáška Michala Murína o Milanovi Adamčiakovi a konferencia venovaná pôsobeniu Jiřího Valocha na Slovensku.

 

kurátor: Juraj Čarný

 

Více informací najdete zde.