Zveme na komentovanou prohlídku výstavy U nás – Obrazy (z) města Náchoda, kterou vás provede kurátor David Chaloupka.

 

17:00 Galerie výtvarného umění v Náchodě – Jízdárna

18:00 Výstavní síň Muzea Náchodska