Výstava otevírá nový cyklus, který je založen na originální mezigenerační konfrontaci uměleckých názorú. Připomeňme tu pro ilustraci notoricky známou dvojici pedagog Julius Mařák – žák Antonín Slavíček, která názorně vypovídá o kritickém přejímání uměleckého dědictví a jeho transformaci do nového jazyka. Cyklus se bude zabývat jak uzavřenými uměleckými osudy, tak i současnými příběhy. Galerie oslovila renomovaného malíře, bývalého rektora AVU v Praze Jiřího Sopka a požádala jej, aby si vybral některého ze svých žákú, jehož dílo považuje z jakéhokoliv dúvodu za přínosné a zajímavé. Jiří Sopko si vybral malíře Pavla Šmída, který u něj studoval v letech 1990 až 1997. Na výstavě se tak setkají umělecké výpovědi vynikajícího koloristy, jehož tvorba bývá vřazována do souvislostí tzv. „české grotesky“, a postmoderního interpreta nové, mondénní reality zdání přelomu tisíciletí. Součástí mezigenerační „hry“ bude nejen vzájemný dialog samotných děl, ale i názorová konfrontace. Každý z autorů napíše do katalogu výstavy o svém žákovi, resp. učiteli, stručnou úvahu, která bude vypovídat o jeho postoji k dílu toho druhého a nezáměrně pak i o něm samém.

Autorkou výstavy je PhDr. Alena Potúčková.