Výstava představuje německého malíře Ulricha Erbena. Tento mezinárodně vysoce ceněný umělec bude v Čechách vystavovat úplně poprvé. Ve své tvorbě pracuje s vzájemnými kontrasty a harmonií citlivě zvolených barevných polí. Kritika se často shoduje v názoru, že se meditativností vztahu barev a tvarů svým vlastním způsobem přibližuje k tvorbě amerického malíře Marka Rothka.

Ulrich Erben se narodil v roce 1940 v Německu a ve svých šestnácti letech odcestoval s rodiči do Itálie, kde v Římě objevuje a později i studuje umění.V roce 1966 se vrací do Německa , kde ve studiu umění pokračuje a následují pobyty ve Francii a USA. Již jeho ranné práce vypovídají o nezvyklém talentu a tendenci k redukci tvarů i barev, což počátkem sedmdesátých let dokazuje série "bílých obrazů", které jsou součástí mnoha významných institučních sbírek. Tento výjimečný malíř byl od roku 1980 dvacet pět let profesorem na prestižní Kunstakademie Düsseldorf.

Na výstavě, příznačně nazvané "Poesie kontrastu" představuje Ulrich Erben své práce z posledních deseti let tvorby.