Jasnovidec z Lublinu, Jakub Jicchak Horowitz, předpověděl za jízdy koňským spřežením lublinským lesem, že: „ …jednou bude na tomto místě vyjevena tajná nauka, v jejímž středu stane božská Šechina“

Ulrike Grossarth (narozena roku 1952 v Oberhausenu), která se prostřednictvím výstavy Lublinské skladiště představuje v Domě umění Ústí nad Labem, patří mezi významné reprezentanty aktuální německé umělecké scény. Autorka působí jako profesorka na Akademii výtvarných umění v Drážďanech a v minulosti byly její tvůrčí aktivity spojovány se světově proslulým hnutím FLUXUS. Grossarth se dlouhodobě věnovala alternativnímu tanci, který původně vystudovala, ale také videotvorbě, akčnímu umění a různým typům site-specifických instalací. Zapojila se rovněž do mezinárodního projektu Svobodná univerzita, jehož iniciátorem byla klíčová osobnost německého umění druhé poloviny 20. století Joseph Beuys. V roce 1997 se tato autorka zúčastnila přehlídky Documenta X v Kasselu a roku 2009 jí byla v Berlíně udělena prestižní Cena Käthe Kölwitz. V roce 2013 iniciovala založení tzv. Lublinské školy – mobilního Institutu pro studium židovské tematiky a kultury jihovýchodního Polska. Roku 2014 potom připravila rozsáhlý výstavní projekt pro Generali Foundation ve Vídni.

V konceptu výstavy Lublinské skladiště Ulrike Grossarth tematizuje motivy archiválií sesbíraných během posledních deseti let v polském Lublinu a jeho okolí. Autorka pracuje s prvky středo-východoevropského prostoru, který se v průběhu 20. století fundamentálně proměnil v důsledku neblahého působení totalitních režimů a i v současnosti je opět ohrožován narůstajícími nacionalistickými tendencemi. Nalezený materiál je na výstavě konfrontován se západoevropskou kulturní tradicí reprezentovanou odkazy na Diderotovou a D´Alembertovou Encyklopedií (Paříž, 1751). Prostřednictvím kreativní multiplikace specifického prostředí a konkrétních podnětů se potom před diváky rozevírají detailní zdroje informací, které iniciují očistný proces porovnávání příčin i následků konkrétních, často destruktivních a tragických historických událostí.

Výstava Ulrike Grossarth Lublinské skladiště v Domě umění Ústí nad Labem je součástí širšího mezinárodního projektu nazvaného Rozděleni pohořím, spojeni minulými životy. V jeho rámci je ve výstavním prostoru Runde Ecke v drážďanské kulturní instituci riesa efau téměř souběžně realizována autorská prezentace doktoranda Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana C. Löbla nazvaná V kabátu po dědovi. Tato výstava předkládá výsledky jeho dlouhodobého výzkumu a tvůrčího zhodnocení tradice krušnohorské textilní produkce spojené především s etnikem sudetských Němců.

Projekt Rozděleni pohořím, spojeni minulými životy se stal oficiální součástí Česko-německého kulturního jara 2017.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 

Kurátor: Michal Koleček

Dům umění Ústí nad Labem

Fakulty umění a designu

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Klíšská 1101/129a, 400 01 Ústí nad Labem

Otevřeno: ÚT – SO 10 – 18 hodin / vstup zdarma

www.duul.cz