Expozice ve výstavě Umění do kapsy

Inspirací k vytvoření edukační expozice se stala malá kapesní encyklopedie Rozum do kapsy, která již více než 50 let osvětluje cesty školních let mnoha z vás. Stejně jako tyto malé knížečky, i expozice Umění do kapsy má za cíl poskytnout výběr základních poznatků, znalostí a dovedností, které by měl o umění znát každý návštěvník galerie.

 

Cílem bylo vytvořit expozici, která by byla inspirativní pro pravidelné návštěvníky galerie, zároveň však přístupná i těm, kdo se s uměním setkávají poprvé. Umění do kapsy je vlastně výsledkem experimentu, během kterého se lektoři Moravské galerie stali autory. Jejich snahou bylo nalézt společný záchytný bod v širokém spektru znalostí a informací z oblasti vizuálního umění, od kterého bychom mohli společně vyrazit, prohlubovat své prožívání umění kolem nás a lépe mu porozumět.

 

Umění do kapsy může sloužit jako průvodce do světa umění, který rozšiřuje obzory a posiluje schopnost vnímat a oceňovat umění. Taktéž je to sociální experiment, který nám pomáhá lépe se poznávat navzájem. Výstavní prostor Místodržitelského paláce je rozdělen do šesti kapitol, které otevírají témata spojená s člověkem, věcmi, situacemi a okolnostmi, jež ho celoživotně přímo i nepřímo obklopují. Zde naleznete díla přesahující období, umělecké styly a výtvarné formy. Nedílnou součástí expozice jsou informační panely s pojmovými kartičkami.