Žilvinas Kempinas

Výstavní projekt s názvem Umění snížené diference představí mezinárodně etablované autory a autorky. Cílem je prezentovat tendence ve vizuálním umění, jejichž společným jmenovatelem je práce s minimální či sníženou diferencí či nuancí, která tvoří protiklad k výraznému kontrastu – tedy efemerální objekty, provokující zkušenost vnímání pomocí rozpouštění pevných forem, materiální nestability, sémantické nejednoznačnosti, prostupnosti kontextů apod. Výstavní projekt je také připomínkou pololegální akce / výstavy autorů Stana Filka, Miloše Lakyho a Jána Zavarského s názvem Bílý prostor v bílém prostoru, která se odehrála před více než čtyřiceti lety (1974) v Domě umění.

 

Kurátor: Petr Ingerle