Umění z místa je výstava představující díla, která byla v průběhu dvou let prezentována Na Kalvárii – tedy ve výstavním prostoru, který se nachází na barokním poutním místě nedaleko obce Ostré u Úštěka, na vrcholu kopce Ostrý, jedné z dominant Českého Středohoří. Barokní, částečně zchátralý areál vyvolává pocity sounáležitosti s místem a kontemplaci, které se iniciátoři rozhodli prostřednictvím umělců a jejich děl násobit a zprostředkovávat ostatním návštěvníkům.
Umění z místa není však pouze retrospektivní výstavou. Díla byla pro Kalvárii vybrána, či přímo vznikla, za záměrem vystavení v sakrálním prostoru, tedy v místě, které svým géniem loci a kontextem vnímání uměleckých děl přetváří a podmiňuje jej jeho vlastní atmosféře. Vždy se tedy jedná o site-specific prezentaci. Přestože Umění z místa představuje díla ze 7 samostatných výstav, jedná se o ucelenou kolekci, která je dokladem silného působení Kalvárie.