Unterreise

Kasematy na Špilberku se vůbec poprvé stanou dějištěm audiovizuální performance. Přednes Schubertových písní za doprovodu kytary rozezní kasematní chodby, na nichž se realita rozšíří pomocí digitálních i analogových promítání. Zveme vás na neopakovatelnou událost, v níž se skloubí operní zpěv, videoart a site specific inscenace. Skličující prostor tajemných a temných kasemat dá vyniknout tématům samoty, ztrát a hledání. Uslyšíte a uvidíte metaforické putování, při němž vás provede dosud nikdy nevyřčená osobní výpověď vězně z 18. století.

Akci pořádá Muzeum města Brna ve spolupráci s uměleckou skupinou Denkzeug.