Ukázka děl z výstavy

Výstava je výběrem z prací někdejších žáků oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. Názvem odkazuje ke knize esejů Karla Hvížďaly (Uvízlé věty), k němuž autor poznamenává, že jde o věty, které uvíznou v hlavě, opakovaně něco říkají… Podobnou zkušenost navozuje setkání s výtvarnými pracemi, vyvázanými z původního školního kontextu.

  

V našem výběru se setkávají juvenilní práce autorů, kteří se aktivně zúčastňují výtvarného provozu, absolventů, kteří v tvůrčí práci nepokračují a působí např. jako kunsthistorici, učitelé apod., ale také těch, jejichž autorství se nepodařilo identifikovat. V tematickém záběru prací se objevují především modifikace tradičních témat, portrét, autoportrét, zátiší a interpretace výtvarného díla obrazem. Jakousi „perličkou“ pak jsou např. drobná kompozice Michala Raného z roku 1964, enkaustika malíře a restaurátora Libora Jaroše (1980) či Zátiší od teoretičky umění Pavly Pečinkové (1969), z oboru grafika potom studijní kresba Kateřiny Šedé.

  

Výstava se koná při příležitosti výročí školy, založené jako Škola uměleckých řemesel v roce 1924, a je součástí cyklu dalších výstav a akcí pořádaných v tomto i v příštím roce.